دانلود با لینک مستقیم فایل-سولات کنکور دکتری تربیت بدنی در سال 96-95-

.سولات کنکور دکتری تربیت بدنی در سال 96-95./سولات ,کنکور ,دکتری, تربیت بدنی در سال 9695,مبانی آناتومی,فیزیولوژی ورزشی/سولات کنکور دکتری تربیت بدنی در سال 96-95/40064472/zwo

هم اکنون آماده دانلود می باشد و شامل 75 سوال تستی می باشد .


مطالب دیگر:
جغرافیا سال چهارم انسانی درس اول ماهیت جغرافیا و قلمرو دانش جغرافیاجغرافیا سال چهارم انسانی درس چهارمجغرافیا سال چهارم انسانی درس دوم سیستم چیست؟جغرافیا سال چهارم انسانیجغرافیا سال سوم انسانی درس10 انسان در نواحی قطبیجغرافیا سوم انسانی درس11 سکونتگاه شهری و روستایی چگونه پدید می آیندجغرافیا سوم انسانی درس10 انسان در نواحی قطبیجغرافیا سوم انسانی درس13 رشد سریع شهرنشینی چه مشکلاتی به وجود می آورد؟جغرافیا سوم انسانی درس15 قدرت ملی و منطقه ی خلیج فارسجغرافیا سوم انسانی درس16 کشاورزی، صنعت و تجارتجغرافیا سوم انسانی درس24 انقلاب اسلامی ایرانجغرافیای انسانی درس12 پراکندگی و نقش شهرهاجغرافیای انسانی درس16 کشاورزی، صنعت و تجارتجغرافیای انسانی درس14 واحدهای سیاسی و مرزهاجغرافیای انسانی مبحث سنجش از دورجغرافیای انسانی مبحث سیستم های اطلاعاتیجغرافیای انسانی مبحث مدل های جغرافیاییجلسه 1 ریاضی چهارم انسانیجلسه 2 ریاضی چهارم انسانیجلسه 2 ریاضی سوم انسانیجلسه 2 فارسی نهم همزیستی بامام میهنجلسه 3 ریاضی چهارم انسانیجلسه 3 هندسه تحلیلیجلسه 4 ریاضی چهارم انسانیجلسه 5 ریاضی چهارم انسانی